Privacyverklaring

Noot vooraf: deze verklaring geldt voor Samen Online Leren (SOL), SOL is een online leerplatform wat is gebouwd vanuit MC2 door Marc van Lieshout. In deze verklaring hanteer ik de benaming MC2 omdat dit als bedrijf is ingeschreven (gedeponeerd) onder KvKnummer: 52208397. SOL is daar onderdeel van.

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) MC2

MC2 pakt de vernieuwde privacy op zoals het hoort. Zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. En als we contact met je zoeken, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden.

Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten. We schermen je gegevens af. En je kunt je altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven. Dat is de korte en begrijpelijke versie van deze privacyverklaring. De basis is dat jouw gegevens niet op straat komen te liggen omdat wij onze zaken niet op orde hebben. Als deelnemer aan onze trainingen of klant voor coaching ben jij het bestaansrecht van MC2. Daar doen we het voor.

De enige intentie van MC2 (Marc van Lieshout) is om je te inspireren en te ondersteunen bij betekenisvol ondernemen en/of leven. Door balans te creëren, levensenergie te laten stromen waardoor je (en je medewerkers) gelukkiger worden en daarmee je organisatie succesvoller. Het zou mooi zijn als we daarbij onze wereld wat mooier maken.

Om onze intentie te realiseren hebben we klanten nodig om ze te kunnen helpen en zoeken we potentiele klanten om in de toekomst te helpen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

MC2 verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor het aanvragen van een white paper, kopen van een boek, het inschrijven voor een workshop en de betaling daarvan of om opgenomen te worden in een nieuwsbrief.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (voor op factuur en persoonlijke benadering)
 • Bedrijfsnaam (voor op factuur en om te weten wat je doet)
 • Adresgegevens (voor op factuur en om white paper of boek toe te sturen)
 • Telefoonnummer (om te bellen voor een afspraak of wijziging daarvan)
 • E-mailadres (voor nieuwsbrief, maken van afspraken en contactmomenten)

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

MC2 verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je. Wat we wel doen is het maken van aantekeningen rondom (ondernemerscoach)gesprekken. Het kan zijn dat je daarbij gevoelige informatie deelt en zelf verstrekt tijdens de gesprekken, deze worden alleen verwerkt en gebruikt als het ons helpt om je beter van dienst te zijn. Daarnaast hebben we een vragenlijst met een test waarbij we de persoonsgegevens nodig hebben om je rapportage te verwerken en toe te sturen. Deze informatie wordt alleen verwerkt in het verslag voor eigen gebruik naar aanleiding van de afspraken en zal zonder je toestemming niet met derden gedeeld worden.

Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marc2.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens?

MC2 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beheren van onze relatie met (mogelijk toekomstige) klanten en bezoekers
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand
 • Het afhandelen van de betaling van een van onze diensten en/of het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het per kwartaal verzenden van onze nieuwsbrief of mailing
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een white paper aan te vragen of jezelf aan te melden voor een training/workshop/lezing/bijeenkomst
 • Je een training & coaching op maat te geven, afgestemd op je directe en persoonlijke behoeften
 • Naar aanleiding van afspraken maakt Marc van Lieshout een, kort, niet- elektronisch, geschreven, verslag om hier bij vervolggesprekken verder op door te kunnen werken. (ter info: Dit verslag zal nimmer met derden worden gedeeld en is niet voor derden toegankelijk.)
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (mogelijk toekomstige) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden
 • analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming doen we niet

MC2 neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker MC2) tussen zit. We gebruiken hiervoor ook geen computerprogramma’s of -systeem.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

MC2 bewaart je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens; zolang je bij ons afspraken hebt en er naar alle redelijkheid van kan worden uitgegaan dat je in de toekomst nog een afspraak wilt. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar vanaf de laatste afspraak.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden van online nieuwsbrieven staan in Mailchimp en kun je zelf wijzigen of jezelf uitschrijven.
 • Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens op de factuur gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar die voor ons gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

MC2 verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die mogelijk jouw gegevens zien zoals bijvoorbeeld de accountant, hostingspartij: ACTV8, nieuwsbrief: Mailchimp en webbouwer, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken (gebruiken we mogelijk in de toekomst)

MC2 gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken. Het kan zijn dat we hier in de toekomst gebruik van maken. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. Ook om onze website en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en je hierdoor zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Google Analytics of vergelijkbare technieken (mogelijk in de toekomst)

MC2 maakt op dit moment geen gebruikt van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of klacht?

Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt. Stuur ons een mailtje naar info@samenonlineleren.nl met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van je persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Als we dat in jouw ogen toch niet netjes doen allemaal, hopen we dat je ons dat wil laten weten. Mocht je daarna toch vinden dat we een standje verdienen, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MC2 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@samenonlineleren.nl

Beveiligen van persoonsgegevens

Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We werken alleen met leveranciers die hun gegevensbeveiliging in orde hebben.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Al onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Kan MC2 dit document wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van ons privacyverklaring kunt je steeds terugvinden op www.marc2.nl.

Wijzigingen, vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: